ГОЛОВНА ОРГАНІЗІЦІЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ МОЗ УКРАЇНИ

ДВНЗ "Тернопільський національний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

вул. Руська, 36, м. Тернопіль, 46001, Україна

Телефон: (0352) – 52-01-86

E-mail: homs-moz@tdmu.edu.ua