Вимірюйте все доступне вимірюванню

й робіть недоступне вимірюванню

доступним

Галілео Галілей

ВАС ВІТАЄ

ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ МОЗ УКРАЇНИ –

Тернопільський національний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров"я України (ГОМС МОЗУ ТНМУ)

Наказом МОЗ України від 07 серпня 2008 р. № 435 ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України” призначений головною організацією метрологічної служби МОЗ України з метою організації, вдосконалення і координації робіт та виконання комплексу завдань із забезпечення єдності вимірювань у В(м)НЗ, НДІ та наукових установах підпорядкування МОЗ України в галузі охорони здоров’я, а також у сфері, в якій реалізація державної політики належить до повноважень МОЗ України.

ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського успішно пройшов атестацію на виконання функцій ГОМС МОЗ України (свідоцтва № 002/008 від 22.12 2008 р., № 063/13 від 16.12.2013 р. та № 076/18 від 16.12.2018 р.)

про що відомості внесені до реєстру ГОМС ННЦ „Інститут метрології“ за № 178.

ГОМС МОЗУ ТНМУ здійснює свою діяльність відповідно до галузі атестації.

24-25 листопада 2011 року в ТДМУ імені І.Я. Горбачевського на базі НОК „Червона калина” була організована за ініціативи ГОМС МОЗУ ТНМУ та підтримана Департаментом управління контролю якості медичних послуг МОЗ України нарада головних метрологів системи МОЗ України „Актуальні питання розвитку метрологічної служби МОЗ України‟. В жовтні 2014 р. головний метролог Івасенко І.І. приймав участь в нараді головних метрологів ГОМС України в ННЦ „Інститут метрології‟ Харків.

З 2008 р. відбулось 51 засідання експертної комісії ГОМС МОЗУ ТНМУ, організовано та проведено атестацію та оцінювання вимірювальних можливостей 82 вимірювальних наукових лабораторій ВНЗ та НДІ системи МОЗ України, створено реєстр атестованих лабораторій установ підпорядкування МОЗ України.

Головний метролог ГОМС МОЗУ ТНМУ Івасенко І.І. неодноразово приймав участь як голова комісії з перевірки лабораторій закладів охорони здоров’я України на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров'я, а також був учасником I -VI Науково-практичних конференцій з міжнародною участю „Розбудова системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні‟.

В 2016 році головний метролог ГОМС МОЗУ ТНМУ Івасенко І.І. пройшов підготовку кандидата в аудитори з метрології в ДП „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості“ Мінекономрозвитку України.

ГОМС МОЗУ ТНМУ розроблені та набрали чинності стандарти:

СОУ 74.9-02010830-001:2018 „Порядок оцінювання вимірювальних можливостей та встановлення технічної компетентності лабораторій при проведенні вимірювань (досліджень) у сфері законодавчо регульованої метрології. Загальні вимоги та порядок проведення“ та

СОУ 74.9-02010830-002:2016 „Метрологічна експертиза документів науково-дослідних та дисертаційних робіт. Нормоконтроль звітів‟, який призначений для працівників метрологічних служб, відповідальних виконавців науково-дослідних та дисертаційних робіт, а також для всіх співробітників, які займаються плануванням і представленням результатів НДР.