Колектив

ВАС ВІТАЄ
ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ МОЗ УКРАЇНИ  -

ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров"я України“

(ГОМС МОЗУ ТДМУ)


Керівник ГОМС МОЗУ ТДМУ – 
ректор ТДМУ, 
професор Корда Михайло Михайлович 
телефон: 
(0352) 524492


Науковий консультант ГОМС МОЗУ ТДМУ – 
проректор з наукової роботи ТДМУ, 
професор Кліщ Іван Миколайович
телефон: (0352) 524771


Головний метролог ГОМС МОЗУ ТДМУ – 

Iвасенко Iван Iванович 
телефон: (0352) 520186 
Е-mail: homs-moz@tdmu.edu.uaiivasenko.51@gmail.com 

Метрологічна служба ТДМУ: 
Адреса МС: 46000, вул. Руська, 36, м. Тернопіль 
телефон: (0352) 520186, 
Е-mail: metrology@tdmu.edu.ua


Лабораторії ТДМУ

Центральна науково-дослідна лабораторія

Міжкафедральна навчально-дослідна лабораторія

Лабораторія мікробіологічних та паратизитологічних досліджень

Лабораторія психофізіологічних досліджень


Функції головної організації метрологічної служби МОЗ України

 ГОМС МОЗУ ТДМУ, відповідно до покладених на неї завдань, виконує такі функції:

1.1        Проводить роботи із забезпечення єдності вимірювань у В(м)НЗ, НДІ та наукових установах підпорядкування МОЗ України.

1.2        Здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю метрологічних служб та проводить метрологічний контроль та нагляд за забезпеченням єдності вимірювань в закладах, закріплених за ГОМС МОЗУ ТДМУ.

1.3        Проводить узагальнення результатів аналізу матеріалів, що надаються закріпленими за ГОМС МОЗУ ТДМУ закладами, щодо наявності, використання та потреби в засобах вимірювальної техніки і обладнання, наявності вимірювальних лабораторій та їх атестації, забезпечення єдності вимірювань при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

1.4        Проводить метрологічну експертизу та нормоконтроль проектів нормативних документів, технічних завдань, звітів про науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи в галузі охорони здоров’я.

1.5        Розробляє та атестує в установленому порядку методики  вимірювань.

1.6        Організовує та проводить в установленому порядку метрологічну атестацію, повірку, калібрування засобів вимірювальної техніки.

1.7        Організовує і проводить в установленому порядку оцінювання вимірювальних можливостей та встановлення технічної компетентності лабораторій  закладів та установ, що належать до сфери управління МОЗ України або не належать до цієї сфери, але належать до сфери, в якій реалізація державної політики належить до повноважень МОЗ України, – при проведенні вимірювань (досліджень) у  сфері/поза сферою законодавчо регульованої метрології. 

1.8        Організовує і проводить в установленому порядку міжлабораторні порівняльні випробування, а також міжлабораторні порівняння результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях закладів підпорядкування МОЗ України.